Viết PTHH của phản ứng xảy ra trong thí nghiệm trên

  • 1 Đánh giá

Thí nghiệm 3:

Nêu hiện tượng quan sát được trong quá trình thí nghiệm.

Viết PTHH của phản ứng xảy ra trong thí nghiệm trên, biết khi đốt cháy sắt trong oxi, tạo ra các hạt nhỏ nóng chảy màu nâu là sắt (II, III) oxit, công thức hóa học là thường được gọi là oxit sắt từ.

Bài làm:

Hiện tượng: Thanh sắt sáng chói như pháo hoa.

PTHH:

  • 175 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021