Cho biết đặc điểm sinh thái của một số loài cá nuôi ở ao, hồ nước ngọt như sau:

  • 2 Đánh giá

2. Cho biết đặc điểm sinh thái của một số loài cá nuôi ở ao, hồ nước ngọt như sau:

- Mè trắng: ăn thực vật nổi, sống ở tầng nước mặt

- Mè hoa; ăn động vật nổi, sống ở tầng nước mặt

- trắm cỏ: ăn thực vật thủy sinh, sống ở tầng nước mặn và nước giữa

- Trôi: ăn vụ hữu cơ, sống ở tầng đáy

Về nguyên tắc có thể nuôi tất cả các loài này trong 1 ao được không? Vì sao?

Bài làm:

Về mặt nguyên tắc thì nên nuôi tất cả các loài cá trên trong 1 ao. Vì

  • các loài cá sống ở các tầng nước khác nhau
  • có các thức ăn khác nhau
  • 392 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021