Khoa học tự nhiên 8 Bài 25: Cơ thể khỏe mạnh

  • 2 Đánh giá

Sau đây, KhoaHoc sẽ hướng dẫn trả lời và giải đáp các câu hỏi cho "Bài 25: Cơ thể khỏe mạnh - Sách VNEN khoa học tự nhiên lớp 8, trang 155". Cách làm chi tiết, dễ hiểu, hi vọng các em học sinh nắm tốt kiến thức bài học.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

A. Hoạt động khởi động

Quan sát hình 25.1. Hãy mô tả những khác biệt về hình thể giữa hai người trong hình. Thế nào là người có cơ thể khỏe mạnh?

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu khái niệm cơ thể khỏe mạnh

Chọn các từ: tinh thần, bên trong, minh mẫn, bề ngoài, trạng thái, thể chất, bổ sung vào chỗ chấm trong đoạn thông tin sau cho phù hợp.

Một cơ thể khỏe mạnh không chỉ được biểu hiện ở ............. mà còn thể hiện sự ........, tinh anh, khỏe khoắn từ chính ............. cơ thể, một cơ thể khỏe mạnh cần sự kết hợp hoàn hảo ở hai mặt ........... và tinh thần. Theo Tổ chức Y tế thế giới: "Sức khỏe là một .......... thoải mái toàn diện về thể chất, .........và xã hội chứ không chỉ là không có bệnh hay thương tật".

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu tỉ lệ mỡ trong cơ thể người

Nhận xét, so sánh tỉ lệ mỡ trong cơ thể nam giới và nữ giới (bảng 25.1)

3. Tìm hiểu tỉ lệ mỡ trong cơ thể người ở các đối tượng khác nhau

Nhận xét, so sánh tỉ lệ mỡ trong cơ thể người giữa các đối tượng khác nhau trong bảng 25.2, từ đó nêu vai trò của vận động đối với sức khỏe con người.

=> Xem hướng dẫn giải

4. Chỉ số khối cơ thể BMI (Body Mass Index)

Quan sát bảng 25.3. Thảo luận nhóm chỉ số BMI giữa các nhóm đối tượng khác nhau, từ đó viết báo cáo đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao sức khỏe con người.

Phân loạiBMI (kg/m2)
Thiếu cân< 18,5
Bình thường18,50 - 22,99
Thừa cân23,00 - 24,99
Béo phì≥ 25
Béo phì độ I25,00 - 29,99
Béo phì độ II30,00 - 39,99
Béo phì độ III≥ 40

5. Chỉ số thể lực Pignet

Chỉ số Pignet tính theo công thức:

Pignet = chiều cao (cm) - [vòng ngực (cm) + cân nặng]

6. Hành vi sức khỏe

Lấy các ví dụ minh họa cho mỗi nội dung tương ứng trong cột 3 của bảng 25.5.

Hành vi sức khỏeĐịnh nghĩaVí dụ
Hành vi sức khỏe lành mạnhlà những hành vi giúp bảo vệ và nâng cao tình trạng sức khỏe của con người
Hành vi sức khỏe không lành mạnhlà những hành vi gây hại cho sức khỏe
Hành vi sức khỏe trung gianlà những hành vi không có lợi cũng không có hại cho sức khỏe hoặc chưa xác định rõ

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

1. Tìm hiểu các hành vi sức khỏe lành mạnh và không lành mạnh

Quan sát hình trong bảng 25.6. Đánh dấu X vào ô tương ứng mà em cho là đúng.

=> Xem hướng dẫn giải

2. Tìm hiểu các biện pháp bảo vệ sức khỏe

Quan sát hình 25.2. Nêu biện pháp rửa tay hợp vệ sinh.

=> Xem hướng dẫn giải

3. Tự đánh giá cho sức khỏe

=> Xem hướng dẫn giải

D. Hoạt động vận dụng

Học sinh thảo luận nhóm và viết thành báo cáo về:

- Ảnh hưởng của các hành vi sức khỏe lành mạnh và hành vi sức khỏe không lành mạnh.

- Các biện pháp bảo vệ sức khỏe

- Những nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe của cơ thể

- Viết bài tuyên truyền về ô nhiễm môi trường đối với sức khỏe con người

- Tham gia hoạt động làm sạch môi trường và hoạt động tuyên truyền thay đổi hành vi sức khỏe chưa tốt

- Tuyên truyền trong cộng đồng về lợi ích của các hành vi sức khỏe tốt.

=> Xem hướng dẫn giải

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Tìm hiểu các thông tin về vai trò cả chất khoáng đối với cơ thể người:

Hãy viết bài tuyên truyền trong cộng đồng về vai trò của các chất khoáng đối với sức khỏe con người.

=> Xem hướng dẫn giải


  • 1.993 lượt xem