1. Tìm hiểu khái niệm cơ thể khỏe mạnh

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu khái niệm cơ thể khỏe mạnh

Chọn các từ: tinh thần, bên trong, minh mẫn, bề ngoài, trạng thái, thể chất, bổ sung vào chỗ chấm trong đoạn thông tin sau cho phù hợp.

Một cơ thể khỏe mạnh không chỉ được biểu hiện ở ............. mà còn thể hiện sự ........, tinh anh, khỏe khoắn từ chính ............. cơ thể, một cơ thể khỏe mạnh cần sự kết hợp hoàn hảo ở hai mặt ........... và tinh thần. Theo Tổ chức Y tế thế giới: "Sức khỏe là một .......... thoải mái toàn diện về thể chất, .........và xã hội chứ không chỉ là không có bệnh hay thương tật".

Bài làm:

1. bên ngoài

2. minh mẫn

3. bên trong

4. thể chất

5. trạng thái

6. tinh thần

  • 242 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021