Nguyên lí truyền nhiệt

  • 1 Đánh giá

4. Nguyên lí truyền nhiệt

Khi có hai vật trao đổi nhiệt với nhau thì :

a) Vật tự truyền nhiệt từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn.

b) Sự truyền nhiệt xảy ra cho tới khi nhiệt độ của hai vật bằng nhau thì ngừng lại.

c) Nhiệt lượng do vật này toả ra bằng nhiệt lượng do vật kia hấp thụ vào.

  • 70 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021