Cách khai thác muối ăn từ nước biển và muối mỏ như thế nào?

  • 1 Đánh giá

2. Cách khai thác

Cách khai thác muối ăn từ nước biển và muối mỏ như thế nào?

Bài làm:

Khai thác muối ăn từ nước biển: Cho nước mặn bay hơi từ từ, thu được muối kết tinh.

Khái thác muối ăn từ muối mỏ: Đào hầm hoặc giếng sâu qua các lớp đất đá đến mỏ muối sau đó nghiền nhỏ và tinh chế.

  • 47 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021