iến hành thí nghiệm như hình 22.1, quan sát thí nghiệm và ghi kết quả.

  • 1 Đánh giá

a) Tiến hành thí nghiệm như hình 22.1, quan sát thí nghiệm và ghi kết quả.

Bài làm:

Tham khảo kết quả sau : sau khi nung nóng thanh đồng, các đinh rơi xuống.

  • 39 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021