Gọi tên các muối sau và cho biết muối nào là muối trung hòa, muối nào là muối axit Khoa học tự nhiên 8

Nội dung
  • 1 Đánh giá

Khoa học tự nhiên 8 bài 9: Muối

Gọi tên các muối sau và cho biết muối nào là muối trung hòa, muối nào là muối axit nằm trong bài Khoa học tự nhiên 8 bài 9: Muối được Khoahoc sưu tầm và đăng tải. Nội dung hướng dẫn trả lời các câu hỏi cũng như giúp các em nắm chắc bài. Dưới đây là nội dung chi tiết các em tham khảo nhé.

Gọi tên các muối sau và cho biết muối nào là muối trung hòa, muối nào là muối axit:

Bài làm:

: Kali clorua

: Natri nitrorat

: Sắt II clorua

: Sắt III clorua

: Magie nitrorat

: Canxi hidrocacbonat

: Kali hidrosunfat

Muối trung hòa và muối axit

- Muối trung hoà là muối mà anion gốc axit không còn hiđro có khả năng phân li ra ion H+ (hiđro có tính axit).

Ví dụ: Na2SO4, NH4NO3, KCl,…

- Muối axit là muối mà anion gốc axit vẫn còn có hiđro có khả năng phân li ra H+.

Ví dụ: NaHCO3; KHSO4, …

+ NaHCO3 → Na+ + HCO3-

HCO3- ⇄ H+ + CO32-

+ KHSO4 → K+ + HSO4-

HSO4- ⇄ H+ + SO42-

Gọi tên các muối sau và cho biết muối nào là muối trung hòa, muối nào là muối axit được Khoahoc chia sẻ trên đây. Hy vọng với phần hướng dẫn giải chi tiết sẽ giúp ích cho các em nắm chắc bài, chuẩn bị tốt cho bài giảng sắp tới. Chúc các em học tốt.