Khoa học tự nhiên 8 bài 2 KHTN 8 bài 2 - Làm quen với bộ dụng cụ, thiết bị thực hành

Nội dung
  • 2 Đánh giá

Khoa học tự nhiên 8 bài 2 được KhoaHoc đăng tải trong bài viết dưới đây nhằm giúp học sinh hoàn thiện đáp án cho các câu hỏi đồng thời nâng cao kết quả học tập môn KHTN lớp 8.

A. Hoạt động khởi động

Trò chơi "Nhóm nào nhanh nhất, kể được nhiều nhất!"

Em hãy liệt kê các dụng cụ, thiết bị và mẫu trong các hoạt động học tập ở Khoa học tự nhiên 6 và Khoa học tự nhiên 7 (ghi kết quả vào bảng 2.1)

STTTên dụng cụ, thiết bị và mẫuCách sử dụng
1
2
...

=> Xem hướng dẫn giải

B. Hoạt động hình thành kiến thức

I. Làm quen với bộ dụng cụ, thiết bị thực hành môn Khoa học tự nhiên 8

1. Kể tên một số dụng cụ, thiết bị và mẫu dùng trong các bài Khoa học Tự nhiên 8

Hoàn thành bảng sau:

Bảng 2.2: Dụng cụ, thiết bị và mẫu học tập ở Khoa học Tự nhiên 8

STTTên dụng cụ, thiết bị và mẫuCách sử dụng
1

Các dụng cụ đo:

2

Mô hình, mẫu vật thật, tranh ảnh, băng hình ở Khoa học Tự nhiên 8:

3

Thiết bị thí nghiệm:

4

Hóa chất:

...

=> Xem hướng dẫn giải

2. Em hãy nêu một số các dụng cụ dễ vỡ và những hóa chất độc hại

=> Xem hướng dẫn giải

3. Nhắc lại một số quy tắc an toàn khi tiến hành các thí nghiệm khoa học

=> Xem hướng dẫn giải

II. Tập sử dụng các dụng cụ, thiết bị và mẫu trong hoạt động học tập

Tìm hiểu hoạt động của enzim trong nước bọt

Mục tiêu, tiến hành thí nghiệm: sgk trang 10

Thảo luận:

1. Enzim trong nước bọt có tên là gì?

2. Enzim trong nước bọt có tác dụng gì với tinh bột?

3. Enzim trong nước bọt hoạt động tốt nhất trong điều kiện pH và nhiệt độ nào?

4. So sánh kết quả giữa những ống nghiệm nào cho phép ta khẳng định enzim trong nước bọt có tác dụng biến đổi tinh bột thành đường?

5. So sánh kết quả giữa những ống nghiệm nào cho phép ta nhận về một vài đặc điểm hoạt động của enzim trong nước bọt?

=> Xem hướng dẫn giải

C. Hoạt động luyện tập

Thí nghiệm 1: Sgk trang 12

(8) Ống nghiệm nào cho chúng ta thấy quá trình biến đổi đã xảy ra? Hãy giải thích?

(9) Dự đoán xem cái gì có trong nước bọt đã thực hiện phản ứng trong ống A?

(10) Ống nào xác nhận được cho câu trả lời (9) ở trên?

(11) Thực hiện ống C là có mục đích gì?

Thí nghiệm 2: sgk trang 12

(7) Sau 20 phút, kiểm tra dung dịch trong mỗi ống bằng dung dịch iot. Ghi kết quả và kết luận.

Thí nghiệm 3: sgk trang 13

ỐngChất biến đổiChất tác dụngThuốc thửPhản ứng màu
ATinh bột (2ml)Nước bọtIot?
BTinh bột (2ml)Nước cấtIot?
CTinh bột (2ml)Nước bọt đã đun sôiIot?
DTinh bột (2ml)Nước bọt + HClIot?
ETinh bột (2ml)Dịch vịIot?

=> Xem hướng dẫn giải

Giải Khoa học tự nhiên 8 bài 2 sách VNEN trang 8 - Làm quen với bộ dụng cụ, thiết bị thực hành môn KHTN 8. Các câu hỏi, bài tập có trong bài học được giáo viên KhoaHoc giải đáp chi tiết, chính xác, rõ ràng theo khung chương trình SGK môn KHTN lớp 8 nhằm hỗ trợ học sinh hoàn thiện lời giải cho các câu hỏi, bài tập và đạt kết quả cao môn KHTN 8.