Ống nghiệm nào cho chúng ta thấy quá trình biến đổi đã xảy ra? Hãy giải thích?

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

Thí nghiệm 1: Sgk trang 12

(8) Ống nghiệm nào cho chúng ta thấy quá trình biến đổi đã xảy ra? Hãy giải thích?

(9) Dự đoán xem cái gì có trong nước bọt đã thực hiện phản ứng trong ống A?

(10) Ống nào xác nhận được cho câu trả lời (9) ở trên?

(11) Thực hiện ống C là có mục đích gì?

Thí nghiệm 2: sgk trang 12

(7) Sau 20 phút, kiểm tra dung dịch trong mỗi ống bằng dung dịch iot. Ghi kết quả và kết luận.

Thí nghiệm 3: sgk trang 13

ỐngChất biến đổiChất tác dụngThuốc thửPhản ứng màu
ATinh bột (2ml)Nước bọtIot?
BTinh bột (2ml)Nước cấtIot?
CTinh bột (2ml)Nước bọt đã đun sôiIot?
DTinh bột (2ml)Nước bọt + HClIot?
ETinh bột (2ml)Dịch vịIot?

Bài làm:

Thí nghiệm 1:

(8) Ống nghiệm A cho chúng ta thấy quá trình biến đổi đã xảy ra vì trong ống nghiệm A xuất hiện dung dịch màu xanh.

(9) Enzim Amilaza đã thực hiện các biến đổi trong ống nghiệm A.

(10) Ống B, C xác nhận được cho câu trả lời (9) ở trên.

(11) Thực hiện ống C là để so sánh, kiểm chứng.

Thí nghiệm 3:

ỐngChất biến đổiChất tác dụngThuốc thửPhản ứng màu
ATinh bột (2ml)Nước bọtIotKhông có phản ứng màu
BTinh bột (2ml)Nước cấtIotKhông có phản ứng màu
CTinh bột (2ml)Nước bọt đã đun sôiIotKhông có phản ứng màu
DTinh bột (2ml)Nước bọt + HClIotDung dịch có màu xanh nhạt
ETinh bột (2ml)Dịch vịIotDung dịch xuất hiện màu xanh

Tinh bột trong ống nghiệm D và E bị biến đổi vì có xuất hiện dung dịch màu xanh.

  • 139 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021