Tính nồng độ phần trăm của dung dịch NaCl nói trên.

  • 1 Đánh giá

Hòa tan hết 5 gam muối NaCl vào 50 gam , thu được dung dịch NaCl. Tính nồng độ phần trăm của dung dịch NaCl nói trên.

Bài làm:

Khối lượng dung dịch là: gam.

Nồng độ phần trăm là:

  • 86 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021