Hãy tìm hiểu vì sao người ta lại chọn cách đứng thành dây chuyền ! Để mang cùng một lượng đất lên trên, trong trường hợp nào công thực hiện nhiều hơn ?

  • 1 Đánh giá

Vận chuyển đất

Khi đào hồ, mương, ... người ta thường đứng thành dây chuyền để chuyền các tảng đẩ tù dưới lên trên thay vì từng người bê các tảng đất từ dưới lòng hồ, mương,... lên trên. Hãy tìm hiểu vì sao người ta lại chọn cách đứng thành dây chuyền ! Để mang cùng một lượng đất lên trên, trong trường hợp nào công thực hiện nhiều hơn ?

Bài làm:

Người ta lại chọn cách đứng thành dây chuyền vì giúp việc nâng các tảng đất dễ dàng hơn.

Trường hợp thứ nhất công thực hiện nhiều hơn.

  • 20 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021