Bỏ qua ma sát . Tính lực kéo và độ cao mà vật đã được đưa lên. Tính công của lực kéo của người công nhân.

  • 1 Đánh giá

2. Để đưa một vật có trọng lượng P = 360 N lên cao theo phương thẳng đứng bằng ròng rọc động, người công nhân phải kéo đầu dây đi một đoạn là 10 m.

a) Bỏ qua ma sát . Tính lực kéo và độ cao mà vật đã được đưa lên. Tính công của lực kéo của người công nhân.

b) Trong thực tế do có ma sát nên người công nhân đã phải sử dụng lực kéo 200 N. Tính công của lực kéo của người công nhân.

Bài làm:

a)Dùng ròng rọc động được lợi 2 lần về lực và thiệt 2 lần về đường đi nên lực kéo mà người công nhân kéo là 180 N và độ cao mà vật được đưa lên là 5 m.

Công lực kéo của người công nhân là :

A = F.h = 180.5 = 900 N

b) Công của lực kéo người công nhân trong thực tế là :

A = F.h = 200.5 = 1000 N

  • 136 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021