Hãy cho biết ống nhựa cần được sử dụng như thế nào?

  • 1 Đánh giá

4. Thợ xây dựng thường sử dụng một ống nhựa trong suốt, dài chứa nước khi xây lát các mặt bằng, nền nhà có độ dốc theo ý muốn. Hãy cho biết ống nhựa cần được sử dụng như thế nào?

Bài làm:

Cách sử dụng ống nhựa: Đổ nước vào trong ống nhựa. Đánh dấu một điểm rồi từ đó xác định các điểm khác để có độ dốc theo ý muốn.

Nguyên tắc: Dựa vào nguyên lí bình thông nhau.

  • 49 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021