Nếu cứ tiếp tục cho thêm muối ăn vào cốc nước trên và khuấy nhẹ thì sẽ xảy ra hiện tượng gì?

  • 1 Đánh giá

2. Nếu cứ tiếp tục cho thêm muối ăn vào cốc nước trên và khuấy nhẹ thì sẽ xảy ra hiện tượng gì? Tại sao?

Bài làm:

Nếu cứ tiếp tục cho thêm muối ăn vào cốc nước trên và khuấy nhẹ thì sẽ xuất hiện vẩn đục là các hạt muối dư không được hòa tan hết.

Giải thích: Với một lượng nước nhất định chỉ có thể hòa tan tối đa một lượng muối nhất định, nếu lượng muối cho vào vượt quá lượng mối tối đa này, thì nước sẽ không hòa tan hết.

  • 88 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021