Giải câu 5 phần C trang 71 khoa học tự nhiên 8

  • 1 Đánh giá

5. Một loại đá có thành phần chính là và $MgCO_3$, ngoài ra còn một số tạp chất trơ (không tham gia vào các phản ứng hóa học trong quá trình thí nghiệm). Để xác định thành phần phần trăm của và $MgCO_3$ có trong loại đá trên, người ta lấy 10 gam bột đá đó cho phản ứng với dung dịch $HCl$ loãng, dư, thu được 2,296 lít khí $CO_2$ (đktc). Lọc bỏ tạp chất không tan. Cho toàn bộ phần nước lọc phản ứng với dung dịch $NaOH$ loãng, dư, lọc lấy kết tủa. Nung kết tủa đến khối lượng không đổi, thu được 2,4 gam chất rắn. Tính phần trăm khối lượng , $MgCO_3$ trong loại đá nói trên

Bài làm:

PTHH

Vậy chất rắn thu được sau phản ứng nhiệt phân là .

; $n_{MgO} = \frac{2,4}{40} = 0,06\; mol$

Bảo toàn nguyên tố:

Vậy, phần trăm khối lượng của là: $\frac{0,06\times 84}{10} \times 100\% = 50,5\%$

Theo phương trình hóa học, ta có:

.

Vậy phần trăm khối lượng của là: $\frac{0,0425\times 100}{10} \times 100\%= 42,5\%$

  • 118 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021