Người ta ví "Cây xanh là nhà máy sản suất gluxit (cacbonhidrat) và oxi, đồng thời điều hòa lượng oxi trong khí quyển". Bạn hãy giải thích ý kiến đó bằng phương trình hóa học.

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

1. Người ta ví "Cây xanh là nhà máy sản suất gluxit (cacbonhidrat) và oxi, đồng thời điều hòa lượng oxi trong khí quyển". Bạn hãy giải thích ý kiến đó bằng phương trình hóa học.

Tính thể tích khí cacbonic mà cây xanh đã hấp thụ được bằng quá trình quang hợp nếu quá trình đó giải phóng 134,4 khí oxi (đktc). Hiệu suất của quá trình tổng hợp đạt 80%. Từ đó em hãy nêu một hành động thiết thực nhất tại ra đình để góp phần bảo vệ môi trường

Bài làm:

PTHH:

Số mol khí oxi thu được là: mol.

Số mol khí cacbonic đã hấp thụ theo thực tế với hiệu suất 80% là: mol.

Vậy thể tích khí cacbonic đã hấp thụ là: .

Để góp phần bảo vệ môi trường, chúng ta cần tích cực trồng nhiều cây xanh quanh khu vực mình sinh sống.

  • 97 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021