Vì sao bình chữa cháy loại này khi bảo quản phải để thẳng đứng

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Bình chữa cháy (bình cứu hỏa) phun bọt dạng axit - kiềm có cấu tạo như sau:

  • Ống thủy tinh hở miệng đựng dung dịch axit sunfuric.
  • Bình đựng dung dịch natri hidro cacbonat có nồng độ cao.

Bình thường, bình chữa cháy được để thẳng đứng, không được để nằm. Khi chữa cháy, phải dốc ngược bình lên.

Vì sao bình chữa cháy loại này khi bảo quản phải để thẳng đứng nhưng khi chữa cháy lại phải dốc ngược bình lên? Viết PTHH của phản ứng xảy ra trong bình cứu hỏa.

Bài làm:

Bình chữa cháy loại này khi bảo quản phải để đứng không được để nằm vì nếu để nằm, axit sẽ chảy ra ngoài và phản ứng với natri hidrocacbonat làm mất tác dụng chữa cháy của nó.

Khi chữa cháy phải dốc ngược bình để các chất phản ứng với nhau.

PTHH:

  • 124 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021