Hoàn thành sơ đồ trống dưới đây để tổng kết các tính chất hóa học của phi kim

  • 1 Đánh giá

Trả lời câu hỏi: "Phi kim có thể phản ứng với những chất nào và cho sản phẩm thuộc loại chất gì?" và hoàn thành sơ đồ trống dưới đây để tổng kết các tính chất hóa học của phi kim.

Hoàn thành sơ đồ trống dưới đây để tổng kết các tính chất hóa học của phi kim

Bài làm:

  • Phi kim + Kim loại Muối
  • Phi kim + Hidro Hơi nước (khí oxi) hoặc các axit (phi kim khác)
  • Phi kim + Oxi Oxit axit

  • 25 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021