Tại sao trong thí nghiệm về bức xạ nhiệt, bình chứa không khí lại được phủ muội đen ?

  • 1 Đánh giá

3. Tại sao trong thí nghiệm về bức xạ nhiệt, bình chứa không khí lại được phủ muội đen ?

Bài làm:

- Bức xạ nhiệt (tia nhiệt truyền thẳng) bị hấp thụ tốt ở bề mặt gồ ghề hoặc sẫm màu.

- Bình chứa khí được phủ muội đèn cho đen giúp hấp thụ bức xạ nhiệt tốt hơn, không khí trong bình nóng lên nhanh hơn.

  • 64 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021