1. Tìm hiểu sự khác nhau giữa thời tiết và khí hậu

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

1. Tìm hiểu sự khác nhau giữa thời tiết và khí hậu

- Thảo luận và lấy ví dụ về thời tiết và khí hậu.

- Phân biết sự khác nhau giữa khí hậu và thời tiết. Sự khác nhau đó diễn ra như thế nào?

Bài làm:

VD:

+ thời tiết: hôm nay Hà Nội nhiều mây, có thể có mưa

+ Khí hậu: Hà Nội thuộc vùng khí hậu nóng ẩm nhiệt đới gió mùa

- Khác nhau:

+ Thời tiết là trạng thái của bầu khí quyển tại 1 thời điểm trong thời gian nhất định. Thời tiết luôn thay đổi.

+ Khí hậu là trạng thái thời tiết tại một không gian nhất định và trong khoảng thời gian nhất định. Khí hậu mang tính ổn định tương đối.

  • 42 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021