Điền từ thích hợp vào chỗ trống dưới dây Khi một vật chuyển động thì vật có .................... Vật có .................... càng lớn và chuyển động càng nhanh thì động năng ....................

  • 1 Đánh giá

3.Điền từ thích hợp vào chỗ trống dưới dây

Khi một vật chuyển động thì vật có .................... Vật có .................... càng lớn và chuyển động càng nhanh thì động năng ....................

Bài làm:

Khi một vật chuyển động thì vật có động năng. Vật có khối lượng càng lớn và chuyển động càng nhanh thì động năng càng lớn.

  • 26 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021