1. Em hãy cho biết những ví dụ nào sau đây là quần thể sinh vật, những ví dụ nào không phải là quần thể sinh vật? vì sao?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

1. Em hãy cho biết những ví dụ nào sau đây là quần thể sinh vật, những ví dụ nào không phải là quần thể sinh vật? vì sao?

a, các cá thể loài tôm sống trong hồ

b, các cây lúa trên cánh đồng lúa

c, tập hợp các loài cá trong ao

d, bầy voi trong rừng rậm châu Phi

e, các loài thực vật trong rừng mua

g, các con chó sói sống trong một khu rừng

2. Trong một ao cá tự nhiên có những quần thể nào?

3. Ao cá, rừng,... được gọi là quần xã. Vậy quần xã là gì? Các quần thế sinh vật có mối quan hệ với nhau như thế nào trong quần xã?

Bài làm:

1. Quần thể sinh vật cần có 3 yếu tố căn bản:

- tập hợp các cá thể cùng loài

- cùng sống trong 1 khu vực

- có khả năng sinh sản tạo thế hệ sau

=> ví dụ về quần thể là: b,d,g

2. Trong ao tự nhiên có quần thể: cá chép, cá rô, cá rô phi, ốc nhồi, ốc vặn, chai, cua, ...

3.

  • Quần xã sinh vật là 1 tập hợp những quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau, cùng sống trong 1 không gian nhất định.
  • Các quần thể có mối quan hệ chặt chẽ giúp ổn định cấu trúc của quần xã.
  • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021