Muốn tăng hay giảm áp suất thì phải làm như thế nào?

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Muốn tăng hay giảm áp suất thì phải làm như thế nào? Nêu những ví dụ trong thực tế về việc cần tăng, giảm áp suất lên mặt bị ép.

Bài làm:

Tăng áp suất: Tăng áp lực và giảm diện tích bị ép.

Giảm áp suất: Giảm áp lực và tăng diện tích bị ép.

Ví dụ:

Tăng áp suất: Người ta làm đầu đinh nhọn, mài lưỡi dao sắc, ...

Giảm áp suất: Bánh xe tăng được làm bằng hệ thống bản xích, ...

  • 179 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Khoa học tự nhiên 8 VNEN