Các bao bì thực phẩm, dược phẩm có thể bằng nhựa hoặc kim loại mỏng. Theo em, loại chất liệu nào (nhựa hay kim loại mỏng) ngăn cản sự lưu thông của không khí qua bao bì tốt hơn

  • 1 Đánh giá

4. Các bao bì thực phẩm, dược phẩm có thể bằng nhựa hoặc kim loại mỏng. Theo em, loại chất liệu nào (nhựa hay kim loại mỏng) ngăn cản sự lưu thông của không khí qua bao bì tốt hơn ? Vì sao ?

Bài làm:

Kim loại mỏng ngăn sự lưu thông của không khí tốt hơn. Vì khoảng cách giữa các phân tử nguyên tử của kim loại mỏng nhỏ hơn khoảng cách giữa các nguyên tử phân tử nhựa.

  • 38 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021