1. Tìm hiểu nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước ở địa phương và cách khắc phục.

  • 1 Đánh giá

D. Hoạt động vận dụng

1. Tìm hiểu nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước ở địa phương và cách khắc phục.

Nguồn nướcNguyên nhân gây ô nhiễmCách khắc phục
Các sông, cống nước thải ở thành phố
Mưa
Biển

2. Thiết kế poster tuyên truyền việc bảo vệ tài nguyên thiên nhiên/phản đối hoạt động khai thác, sử dụng tài nguyên thiên nhiên lãng phí, không hiệu quả.

Bài làm:

1.

Nguồn nướcNguyên nhân gây ô nhiễmCách khắc phục
Các sông, cống nước thải ở thành phốDo dòng chảy bị tắc và xả rác bẩn xuống sông

Khơi thông dòng chảy

Không xả rác thải xuống sông

MưaDo các chất thải nhà máyXử lý chất thải đúng qui trình
BiểnDầu loang từ các vụ tai nạn tàu, do chất thải nhà máy,…Triển khai công tác cứu hộ kịp thời, xử lí chất thải,…

2. Poster cần có các nội dung:

- Tiêu đề

- Thực trạng việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên ở địa phương (nên có hình ảnh cụ thể)

- Hậu quả

- Biện pháp, lời tuyên truyền

  • 70 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021