1. Em hãy quan sát và cho biết điểm chung của 4 bức tranh dưới đây là gì.

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động khởi động

1. Em hãy quan sát và cho biết điểm chung của 4 bức tranh dưới đây là gì.

2. Dựa vào kiến thức bài trước, em hãy cho biết trong 4 bức tranh trên, các cá thể sinh vật cùng loài trong mỗi bức tranh có những mối quan hệ gì với nhau.

Bài làm:

1. Điểm chung của 4 bức tranh hình 29.1 là: đều là tập hợp các cá thể cùng loài sống trong một không gian nhất định

2. Các cá thể cùng loài trong mỗi bức tranh vừa có quan hệ hỗ trợ vừa có quan hệ cạnh tranh

  • 32 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021