1. Tìm hiểu các hành vi sức khỏe lành mạnh và không lành mạnh

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Tìm hiểu các hành vi sức khỏe lành mạnh và không lành mạnh

Quan sát hình trong bảng 25.6. Đánh dấu X vào ô tương ứng mà em cho là đúng.

Bài làm:

- các hoạt động lành mạnh: 1,2,4

- các hoạt động không lành mạnh: 3,5,6

  • 129 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021