"Nước đá khô" là gì?

  • 1 Đánh giá

3. Trong công nghiệp thực phẩm, người ta dùng "nước đá khô" để làm tác nhân để bảo quản lạnh đối với thực phẩm, đồ uống. Em hãy tìm hiểu:

a) "Nước đá khô" là gì?

b) Tại sao "nước đá khô" lại được dùng để bảo quản lạnh?

Bài làm:

a) Nước đá khô chính là ở dạng rắn.

b) Nước đá khô được dùng để bảo quản lạnh vì nhiệt độ của nước đá khô rất thấp, khoảng và có hiện tượng thăng hoa (chuyển từ thể rắn sang thể khí).

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021