Hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các nhận xét sau:

  • 1 Đánh giá

B.HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

Quan sát và trả lời

Trong các trường hợp dưới đây, người ta đã sử dụng mặt phằng nghiêng (Hình 19.2) và đòn bẩy (Hình 19.3) để đưa vật lên cao.

Hãy tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các nhận xét sau :

  • So với khi nâng vật trực tiếp, khi sử dụng mặt phẳng nghiêng (Hình 19.2) lực cần thiết ..............., tuy nhiên quãng đường di chuyển cúa vật lại ...............
  • So với khi nâng vật trực tiếp, khi sử dụng đòn bẩy (Hình 19.3) lực cần thiết ..............., tuy nhiên quãng đường di chuyển của tay đẩy lại ...............

Bài làm:

So với khi nâng vật trực tiếp, khi sử dụng mặt phẳng nghiêng (Hình 19.2) lực cần thiết nhỏ hơn, tuy nhiên quãng đường di chuyển cúa vật lại lớn hơn.

So với khi nâng vật trực tiếp, khi sử dụng đòn bẩy (Hình 19.3) lực cần thiết lớn hơn, tuy nhiên quãng đường di chuyển của tay đẩy lại nhỏ hơn.

  • 81 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021