Hãy kể tên các ứng dụng sử dụng quá trình đốt cháy nhiên liệu này trong đời sống.

  • 1 Đánh giá

Sự đốt cháy nhiên liệu là quá trình các nhiên liệu phản ứng với oxi và tỏa nhiều nhiệt. Hãy kể tên các ứng dụng sử dụng quá trình đốt cháy nhiên liệu này trong đời sống.

Bài làm:

  • Sử dụng trong đèn xì
  • Dùng trong ngành công nghiệp hàng không vũ trụ
  • Dùng trong một số ngành công nghiệp nặng
  • ...

  • 68 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021