Cho biết bình thứ 2 có tác dụng gì?

  • 1 Đánh giá

2. Quan sát hình mô tả bộ dụng cụ điều chế clo trong phòng thí nghiệm và trả lời các câu hỏi sau:

a) Để thu được khí clo tinh khiết, khi điều chế clo người ta phải dẫn khí clo lần lượt qua ai bình: Bình (1) chứa dung dịch bão hòa để loại khí $HCl$ đi ra từ hỗn hợp phản ứng, bình (2) chứa dung dịch $H_2SO_4$ đặc (việc làm này gọi là rửa khí).

Cho biết bình thứ (2) có tác dụng gì? Nếu đảo thứ tự của hai bình này thì có thu được khí clo tinh khiết không?

b) Tại sao ở bình thu khí clo người ta lại đặt mẩu bông tẩm dung dịch ở trên?

Bài làm:

a) Bình thứ (2) có tác dụng hấp thụ nước còn sót lại do đặc tính háo nước của đặc.

Nếu đảo thứ tự hai bình thì ta không thể thu được khí clo khô và tinh khiết.

b) Do khí clo độc, nên cần hạn chế khí clo thoát ra ngoài không khí, vì vậy người ta đặt mẩu bông tẩm dung dịch ở trên để hút khí clo.

  • 125 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021