Tại sao đập lại có dạng hình thang mà đáy to nằm phía dưới?

  • 1 Đánh giá

2. Hình 16.14 vẽ hồ chứa nước và đập chắn nước của các nhà máy thủy điện. Tại sao đập lại có dạng hình thang mà đáy to nằm phía dưới? Nếu cần đục một lỗ để đặt tuốc-bin cánh quạt của máy phát điện thì nên đục ở vị trí nào của thành đập để dòng nước chảy qua tuốc-bin có tốc độ cao nhất.

Tại sao đập lại có dạng hình thang mà đáy to nằm phía dưới?

Bài làm:

Các nhà máy thủy điện làm đập chắn nước như vậy vì càng xuống sâu, áp suất của nước tác dụng lên đập càng lớn, do đó, để chịu được áp lực lớn của nước ở dưới đáy hồ, ta cần làm đập hình thang có đáy lớn nằm ở phía dưới.

Lỗ cần đục nên nằm sát đáy hồ nước để dòng nước chảy qua tuốc-bin có tốc độ cao nhất.

  • 30 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021