Em hãy viết một bài (khoảng 300 từ) bảo vệ môi trường sống, bảo tồn thiên nhiên hoang dã, trao đổi với thầy/cô/bạn bè rồi gửi lên địa chỉ web của Bộ giáo dục và Đào tạo: http:/truonghocketnoi.edu.vn

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

Em hãy viết một bài (khoảng 300 từ) bảo vệ môi trường sống, bảo tồn thiên nhiên hoang dã, trao đổi với thầy/cô/bạn bè rồi gửi lên địa chỉ web của Bộ giáo dục và Đào tạo: http:/truonghocketnoi.edu.vn

Bài làm:

Gợi ý: Để bảo vệ môi trường chúng ta hãy cùng nhau vận động trồng nhiều cây xanh, tiết kiệm điện nước, chuyển sang dùng năng lượng bền vững; hạn chế dùng túi nilon, đừng liệng chai nhựa, túi nilon ra môi trường; đẩy nhanh canh tác hữu cơ, chuyển sang dùng thực phẩm dinh dưỡng; giảm bớt khí thải, giảm bớt ảnh hưởng của hiệu ứng nhà kính, để Địa Cầu chúng ta không còn nóng thêm nữa.

  • 339 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021