Để lực ấn nhỏ hơn thì phải đặt tay ở gần hay xa mẫu gỗ hơn ? Khi đó để nâng vật lên cùng một độ cao thì tay đã phải di chuyển một quãng đường dài hơn hay ngắn hơn ?

  • 1 Đánh giá

D.HOẠT ĐÔNG VẬN DỤNG

1.Thực hành :

Sử dụng một cái thước, một quả nặng, một mẩu gỗ hình nêm (Hình 19.5).

Hãy ấn tay để nâng vật nặng lên.

Để lực ấn nhỏ hơn thì phải đặt tay ở gần hay xa mẫu gỗ hơn ? Khi đó để nâng vật lên cùng một độ cao thì tay đã phải di chuyển một quãng đường dài hơn hay ngắn hơn ?

Bài làm:

Vì A = F.s nên khi F càng lớn thì s càng nhỏ. Ta có:

  • Để lực cần ấn nhỏ hơn thì phải đặt tay ở xa mẩu gỗ hơn.
  • Khi đó để nâng vật lên cùng một độ cao thì tay đã phải di chuyển một quãng đường dài hơn.
  • 13 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021