Theo em, câu hỏi của Phle-minh là gì?

  • 1 Đánh giá

2. Xác định vấn đề nghiên cứu

Bài tập tình huống: sgk trang 5.

  • Theo em, câu hỏi Phle-minh là gì?
  • Giả thuyết trong nghiên cứu của ông là gì?

Bài làm:

Theo em, câu hỏi của Phle-minh là: Tại sao những mảng nấm này lại xuất hiện? Tại sao những mảng vi khuẩn nuôi cấy lại bị phá hủy?

Giả thuyết trong nghiên cứu của ông là: Có thể đây là một loại nấm mới, loại nấm này sử dụng chất dinh dưỡng của vi khuẩn nuôi cấy để sinh trưởng và phát triển.

  • 105 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021