Tìm dẫn chứng nêu rõ trong không khí có chứa một ít hơi nước.

  • 1 Đánh giá

b) Ngoài khí oxi và nito, không khí còn chứa những chất gì khác?

Tìm dẫn chứng nêu rõ trong không khí có chứa một ít hơi nước.

Bài làm:

Vào sáng sớm, ta sẽ thấy xuất hiện sương đọng trên các ngọn cỏ.

Khi để một cốc nước lạnh ngoài không khí, ta sẽ thấy có hơi nước đọng lại bên ngoài thành cốc...

  • 156 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021