Tại sao đầu lưỡi câu cá hay đầu lưỡi phi tiêu lại rất nhọn?

  • 3 Đánh giá

2. Tại sao đầu lưỡi câu cá hay đầu lưỡi phi tiêu lại rất nhọn?

Bài làm:

Đầu lưỡi câu cá hoặc đầu phi tiêu thường rất nhọn để giảm diện tích tiếp súc với nước hoặc không khí từ đó tăng độ lớn của áp lực do lưỡi câu hoặc phi tiêu vào con mồi.

  • 204 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021