Em có thể giải thích hiện tượng thí nghiệm trên như thế nào?

  • 1 Đánh giá

5. Trong phòng thí nghiệm người ta tiến hành một thí nghiệm như sau: dẫn khí clo mới điều chế từ mangan dioxit () rắn và dung dịch axit clohidric ($HCl$) đậm đặc vào ống hình trụ có đặc một miếng giấy màu khô có đi qua hệ thống khóa $K$ và bình đựng dung dịch $H_2SO_4$ đặc (Hình 13.9).

Khi đóng khóa thì thấy miếng giấy màu không thay đổi, nhưng khi mở khóa thì thấy miếng giấy màu mất màu (chuyển thành màu trắng).

Em có thể giải thích hiện tượng thí nghiệm trên như thế nào?

Từ những kiến thức hóa học em đã biết, em có thể giải thích hiện tượng thí nghiệm trên như thế nào?

Bài làm:

Khi đóng khóa , khí clo sau khi được dẫn qua dung dịch $H_2SO_4$ đặc, trở thành khí clo khô, không có tính tẩy màu.

Khi mở khóa , một phần khí clo thu được trực tiếp từ phản ứng giữa $MnO_2$ và $HCl$ đi thẳng đến mẩu giấy màu. Trong khí clo này có lẫn hơi nước nên có sự tao thành axit hipocloro, có tính tẩy màu, do đó, mẩu giấu màu bị mất màu.

  • 73 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021