Viết PTHH của các phản ứng hidro khử các oxit sau

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động luyện tập

1. Viết PTHH của các phản ứng hidro khử các oxit sau:

a) Sắt (III) oxit ()

b) Chì (II) oxit ()

Bài làm:

a)

b)

  • 168 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021