Ánh sáng có tác dụng lên các vật để tạo ra áp suất không?

  • 1 Đánh giá

E. Hoạt động tìm tòi mở rộng

1. Hãy tìm đọc các thông tin sau để trả lời câu hỏi: Ánh sáng có tác dụng lên các vật để tạo ra áp suất không?

Bài làm:

Ánh sáng có tác dụng lên các vật để tạo ra áp suất, nhưng áp suất này rất nhỏ.

  • 29 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021