Thảo luận nhóm, trả lời và hoàn thành những câu sau đây

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động hình thành kiến thức

Vật ở trong chất lỏng tác dụng một lực hướng theo phương thằng đứng. Lực này gọi là lực đẩy Ac-si-met.

Bài làm:

Vật ở trong chất lỏng tác dụng một lực hướng từ dưới lên theo phương thằng đứng. Lực này gọi là lực đẩy Ac-si-met.

  • 181 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021