Hãy sắp xếp các phân bón hóa học sau thành ba loại (phân đạm, phân lân, phân kali)

  • 1 Đánh giá

Hãy sắp xếp các phân bón hóa học sau thành ba loại (phân đạm, phân lân, phân kali):

Bài làm:

  • Phân đạm:
  • Phân lân:
  • Phân kali:

  • 114 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021