Điền từ thích hợp vào chỗ trống Cơ năng bằng tổng ................... và ................... của vật. Đơn vị của cơ năng là ................... và được kí hiệu là ...................

  • 1 Đánh giá

III- CƠ NĂNG

1.Đọc thông tin

- Cơ năng của một vật bằng tổng thế năng và động năng của nó. Trong quá trình vật chuyển động dưới tác dụng của trọng lực hoặc của lực đàn hồi, khi :

  • Động năng của vật bằng không thì vật có cơ năng bằng thế năng.
  • Thế năng của vật bằng không thì vật có cơ năng bằng động năng.

- Cơ năng có đơn vị là Jun (J).

2. Điền từ thích hợp vào chỗ trống

Cơ năng bằng tổng ................... và ................... của vật. Đơn vị của cơ năng là ................... và được kí hiệu là ...................

Bài làm:

Cơ năng bằng tổng thế năngđộng năng của vật. Đơn vị của cơ năng là Jun và được kí hiệu là J.

  • 67 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021