Clo là phi kim mạnh hay yếu?

  • 1 Đánh giá

Clo là phi kim mạnh hay yếu?

Bài làm:

Clo là phi kim hoạt động hóa học mạnh.

  • 47 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021