Tại sao khi đun nóng chất lỏng và chất khí phải đun từ phía dưới ?

  • 1 Đánh giá

2. Tại sao khi đun nóng chất lỏng và chất khí phải đun từ phía dưới ?

Bài làm:

Do hiện tượng đối lưu, nếu đun từ phía dưới thì chất lỏng và chất khí nóng sẽ trồi lên, chất lỏng (khí) lạnh sẽ đi xuống và được đun nóng, cứ thế cả khối chất lỏng (khí) sẽ được đun nóng.

  • 40 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021