Lực của cục nước đá đặt trên mặt bàn

  • 1 Đánh giá

1. Lực của cục nước đá đặt trên mặt bàn, nước chứa trong bình, hơi nước chứa trong bình kín tác dụng lên vật nào và có phương chiều như thế nào?

Bài làm:

  • Ở trạng thái rắn: cục nước đá tác dụng lên mặt bàn với một lực có phương thằng đứng và chiều hướng xuống dưới.
  • Ở trạng thái lỏng: nước đá tác dụng lên đáy bình và thành bình, lực này có phương và chiều không không xác định.
  • Ở trạng thái hơi: nước đá tác dụng lên toàn bộ thành bình, 2 đáy bình, lực này có phương và chiều không xác định.
  • 138 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021