Em hãy liệt kê các yếu tố của môi trường ảnh hưởng lên đời sống của cá chép.

 • 1 Đánh giá

2. Nhân tố sinh thái của môi trường

- Em hãy liệt kê các yếu tố của môi trường ảnh hưởng lên đời sống của cá chép.

- Hãy cho biết nhân tố sinh thái là gì?

- Có mấy loại nhân tố sinh thái? Đó là những loại nào?

- Em hãy sắp xếp các nhân tố sinh thái tác động lên đời sống của thỏ vào bảng sau:

Nhân tố vô sinh

Nhân tố hữu sinh

Con người

Các sinh vật khác

- Em hãy nhận xét về sự thay đổi của các nhân tố sau:

+ Trong một ngày, ánh sáng mặt trời chiếu trên mặt đất thay đổi như thế nào?

+ Ở nước ta, độ dài ngày mùa hè và mùa đông có gì khác nhau?

+ sự thay đổi nhiệt độ trong một năm diễn ra như thế nào?

Bài làm:

- các yếu tố môi trường ảnh hưởng đến cá chép: nước, cá khác, ốc, cua, nhiệt độ, ánh sáng, tảo,...

- Nhân tố sinh thái là những yếu tố của môi trường tác động tới sinh vật

 • Nhân tố sinh thái chia thành 2 nhóm:
  • Nhân tố sinh thái vô sinh
  • Nhân tố sinh thái hữu sinh
   • Nhân tố sinh thái con người
   • Nhân tố sinh thái các sinh vật khác

- bảng 28.2

Nhân tố vô sinh

Nhân tố hữu sinh

Con người

Các sinh vật khác

ánh sáng

nước

vi khuẩn

đất

thực vật

- Trả lời câu hỏi:

+ sáng cường độ chiếu sáng yếu hơn buổi trưa và giảm dần vào buổi chiều, tối không có ánh sáng mặt trời

+ ở nước ta, mùa đông ngày ngắn, còn mùa hè ngày dài hơn đêm

+ Nhiệt độ TB: mùa hè > mùa thu>màu xuân> màu đông

 • 140 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021