Hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết mỗi mẫu phân bón trên

  • 2 Đánh giá

3. Có ba mẫu phân bón không ghi nhãn là: phân kali , phân đạm $NH_4NO_3$ và phân lân $Ca(H_2PO_4)_2$. Hãy trình bày phương pháp hóa học để nhận biết mỗi mẫu phân bón trên.

Bài làm:

Thuốc thử
Không có hiện tượng gì

Có khí mùi khai thoát ra

Xuất hiện kết tủa

  • 176 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021