Cho biết ứng dụng của muối cacbonat

  • 1 Đánh giá

c) Ứng dụng

Đọc thông tin sau và cho biết ứng dụng của muối cacbonat.

Bài làm:

Ứng dụng của muối cacbonat:

  • Nguyên liệu sản xuất vôi xi măng
  • Nấu xà phòng, thủy tinh
  • Dược phẩm
  • Hóa chất trong bình cứu hỏa
  • ...
  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021